VĂN BÌNH

  • Số điện thoại: 086 896 7093
  • Tuổi: 32
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế, Thái Hà,
  • Tổng số tiền đã chơi: 957.417₫
  • Số lần tới CLUB: 6
  • Ngày tới gần nhất: 28/01/2021