TRẦN MINH ĐỨC

  • Số điện thoại: 036 875 2521
  • Tuổi: 24
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.617.179₫
  • Số lần tới CLUB: 9
  • Ngày tới gần nhất: 29/03/2023