TỐNG GIANG

  • Số điện thoại: 086 546 8361
  • Tuổi: 2024
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.305.235₫
  • Số lần tới CLUB: 9
  • Ngày tới gần nhất: 09/04/2023