TIẾN CƯỜNG

  • Số điện thoại: 091 775 5232
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.677.000₫
  • Số lần tới CLUB: 6
  • Ngày tới gần nhất: 05/04/2023