NGUYỄN THANH

  • Số điện thoại: 096 859 6806
  • Tuổi: 31
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.020.982₫
  • Số lần tới CLUB: 10
  • Ngày tới gần nhất: 05/04/2023