nguyễn thành trung

  • Số điện thoại: 090 629 2933
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 297.000₫
  • Số lần tới CLUB: 1
  • Ngày tới gần nhất: 27/01/2021