ĐỖ THANH HẢI

  • Số điện thoại: 032 930 9367
  • Tuổi: 2024
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.455.361₫
  • Số lần tới CLUB: 8
  • Ngày tới gần nhất: 10/11/2020