ĐỖ MẠNH HIỆP

  • Số điện thoại: 037 882 2999
  • Tuổi: 34
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.855.410₫
  • Số lần tới CLUB: 7
  • Ngày tới gần nhất: 10/11/2020