Đinh Quốc Bảo (1998)

  • Số điện thoại: 082 669 6136
  • Tuổi: 24
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Thái Hà, Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.214₫
  • Số lần tới CLUB: 4
  • Ngày tới gần nhất: 02/02/2021