BÙI HÀ

  • Số điện thoại: 098 575 5942
  • Tuổi: 33
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.394.309₫
  • Số lần tới CLUB: 7
  • Ngày tới gần nhất: 07/11/2020