A KHẢI

  • Số điện thoại: 098 962 0198
  • Tuổi: 24
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Thái Hà,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.078.288₫
  • Số lần tới CLUB: 5
  • Ngày tới gần nhất: 19/11/2020